De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage is opgericht op 8 mei 2009. De vereniging is voortgekomen uit de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR). De WMSR was een initiatief van vertegenwoordigers van een aantal beroepsverenigingen met als doelstelling te komen tot kwaliteitsnormen voor het werk van de medisch specialistische deskundige.

De NVMSR heeft als doel:

• Het bevorderen van de kwaliteit van de medisch specialistische expertises.
• Het bevorderen van het functioneren van haar leden.
• Het behartigen van de belangen van haar leden.

De vereniging streeft dit doel na door het opstellen en onderhouden van richtlijnen en overige kwaliteitsdocumenten en door het bieden van opleidingen, toetsingen en nascholing aan leden en kandidaatleden. De vereniging voert hiertoe eveneens overleg met de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen.

Conform de statuten kent de NVMSR de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies. Teneinde de onafhankelijkheid zeker te stellen is hierbij het streven een dergelijke financiering te verkrijgen van zo veel mogelijk verschillende partijen die op grond van de aard van hun activiteiten baat kunnen hebben bij het werk en de doelstelling van de vereniging. Het bestuur van de NVMSR voert hierin een actief wervend beleid.

Een belangrijke subsidieverstrekker was het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) die een start- en gewenningssubsidie heeft verstrekt ten behoeve van onderwijs en certificering in de jaren 2011, 2012 en 2013.

NVMSR Privacy Statement
Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en met wie deze, waar nodig, worden gedeeld.

DISCLAIMER
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. NVMSR neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. NVMSR is niet verantwoordelijk voor de informatie van andere organisaties waarnaar gerefereerd wordt op deze website.