HERREGISTRATIE

Leden: zie de ledenlijst (gewone leden).

De leden verplichten zich tot de herregistratie eisen, zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement, artikel 7. Leden dienen o.a. over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 uur intervisie* gevolgd te hebben. Tevens zijn zij verplicht te voldoen aan de vereisten in de Wet-BIG met betrekking tot de uren- en nascholingsnorm.

*Intervisiegroep t.b.v. de herregistratie van leden:
Een lid wordt geacht ook lid te zijn van een bij voorkeur vaste intervisiegroep. U legt verantwoording af middels een aanwezigheidslijst en notulen. Deze worden aan de secretaris van het NVMSR- bestuur gestuurd (info@nvmsr.nl) en gearchiveerd door het secretariaat.  U kunt hiervoor onderstaande formats gebruiken: