HERREGISTRATIE

Leden: zie de ledenlijst (gewone leden).

De leden verplichten zich tot de herregistratie eisen, zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement, artikel 7. Leden dienen o.a. over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 uur intervisie* gevolgd te hebben. Tevens zijn zij verplicht te voldoen aan de vereisten in de Wet-BIG met betrekking tot de uren- en nascholingsnorm.

*Intervisiegroep t.b.v. de herregistratie van leden:
Een lid wordt geacht ook lid te zijn van een bij voorkeur vaste intervisiegroep. U legt verantwoording af middels een aanwezigheidslijst en notulen. Deze worden aan de secretaris van het NVMSR- bestuur gestuurd (info@nvmsr.nl) en gearchiveerd door het secretariaat. U ontvangt altijd een bevestiging van bijschrijving van de NVMSR-herregistratie uren in uw ledendossier. Het maximum aantal te behalen uren is 3 uren, exclusief 1 uur voorbereidingstijd, ook als de bijeenkomst langer heeft geduurd. Zonder notulen en presentielijst worden de uren niet bijgeschreven in uw ledendossier.

Voortaan zowel fysieke als digitale intervisie mogelijk
Op 14 oktober jl. is in een bestuursvergadering besloten dat intervisie voortaan zowel fysiek als digitaal is toegestaan! Wel dient aan alle voorwaarden te worden voldaan volgens het document “Verwerking intervisie uren NVMSR”. Bij online intervisie tekent 1 deelnemer de presentielijst voor aanwezigheid van andere deelnemers. Ook in de notulen moet duidelijk vermeld staan wie de aanwezige deelnemers waren.

 U kunt hiervoor onderstaande formats gebruiken:

Let op: Voor onze opleidingen/bijeenkomsten wordt bij GAIA accreditatie aangevraagd. Deze GAIA-punten betreffen nascholingspunten. Dit zijn geen NVMSR herregistratie uren!

Voor intervisiebijeenkomsten vraagt NVMSR GEEN GAIA accreditatie aan!  U kunt dit eventueel wel zelf verzorgen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: