HERREGISTRATIE

Leden: zie de ledenlijst (gewone leden).

De leden verplichten zich tot de herregistratie eisen, zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement, artikel 7. Leden dienen o.a. over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 uur intervisie* gevolgd te hebben. Tevens zijn zij verplicht te voldoen aan de vereisten in de Wet-BIG met betrekking tot de uren- en nascholingsnorm.

*Intervisiegroep t.b.v. de herregistratie van leden:
Een lid wordt geacht ook lid te zijn van een bij voorkeur vaste intervisiegroep. U legt verantwoording af middels een aanwezigheidslijst en notulen. Deze worden aan de secretaris van het NVMSR- bestuur gestuurd (info@nvmsr.nl) en gearchiveerd door het secretariaat. U ontvangt altijd een bevestiging van bijschrijving van de NVMSR-herregistratie uren in uw ledendossier. Het maximum aantal te behalen uren is 3 uren, exclusief 1 uur voorbereidingstijd, ook als de bijeenkomst langer heeft geduurd. Zonder notulen en presentielijst worden de uren niet bijgeschreven in uw ledendossier.

 U kunt hiervoor onderstaande formats gebruiken:

Let op: Voor onze bijeenkomsten wordt bij GAIA accreditatie aangevraagd. Deze GAIA-punten betreffen nascholingspunten. Dit zijn geen NVMSR herregistratie uren!

Vanwege de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden vanwege COVID-19 is intervisie m.v.t. de NVMSR-herregistratie via beeldbellen akkoord. Wel dient aan alle voorwaarden te worden voldaan volgens het document “Verwerking intervisie uren NVMSR”. Bij het aanleveren van de presentielijst tekent 1 deelnemer voor aanwezigheid van andere deelnemers.  Ook in de notulen moet duidelijk vermeld staan wie de aanwezige deelnemers waren.