NVMSR REGISTER

GEWONE LEDEN zijn geregistreerd als arts in het BIG-register en/of het register van de RGS, of kunnen aantoonbaar voldoen aan de na- en bijscholingseisen van het eigen specialisme, wanneer men vanwege onvoldoende tijdsinvestering in de curatieve patiëntenzorg niet meer als medisch specialist staat ingeschreven in 1 van de genoemde registers. Zij hebben voldaan aan de eisen die zijn verbonden aan de toelating tot het gewone lidmaatschap of tot herregistratie als gewoon lid, zoals die in het Huishoudelijk Reglement zijn geformuleerd. De vermelding MA betekent dat de deskundige de Opleidingsmodule Medische Aansprakelijkheid heeft gevolgd.

OVERZICHT

KANDIDAAT-LEDEN zijn geregistreerd als arts als arts in het BIG-register en als medisch specialist ingeschreven of ingeschreven geweest in het register van de RGS (volgens voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement). Zij voldoen nog niet aan de eisen die aan gewone leden worden gesteld, maar zijn overeengekomen deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten die zijn gericht op het verkrijgen van het gewone lidmaatschap. Het kandidaat-lidmaatschap kan maximaal 3 jaren duren. De vermelding MA betekent dat de deskundige de Opleidingsmodule Medische Aansprakelijkheid heeft gevolgd.

OVERZICHT

BIJZONDERE LEDEN zijn personen die, vanuit hun functie of deskundigheid, een structurele bijdrage aan de kwaliteitsbevordering van medisch- specialistische expertises kunnen leveren die door de vereniging van belang wordt geacht. Het bijzonder lidmaatschap wordt toegekend door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur voor een periode van vijf jaar. 

OVERZICHT