LEDEN

GEWONE LEDEN zijn geregistreerd als arts volgens de wet BIG en als medisch specialist ingeschreven of ingeschreven geweest in het register van de RGS, de HVRC of de SGRC. Zij hebben voldaan aan de eisen die zijn verbonden aan de toelating tot het gewone lidmaatschap of tot herregistratie als gewoon lid, zoals die in het huishoudelijk reglement zijn geformuleerd.

 

OVERZICHT

 

KANDIDAAT LEDEN zijn geregistreerd als arts volgens de wet BIG en als medisch specialist ingeschreven of ingeschreven geweest in het register van de RGS, de HVRC of de SGRC. Zij voldoen nog niet aan de eisen die aan gewone leden worden gesteld, maar zijn overeengekomen deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten die zijn gericht op het verkrijgen van het gewonen lidmaatschap. Het kandidaatlidmaatschap kan maximaal 3 jaren duren.

 

OVERZICHT

 

BIJZONDERE LEDEN zijn personen die een structurele bijdrage aan de kwaliteitsbevordering van medisch-specialistische expertises kunnen leveren, die door de vereniging van belang wordt geacht. Het bijzonder lidmaatschap wordt toegekend door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

 

OVERZICHT