KANDIDAAT LEDEN

De kandidaatleden zijn geregistreerd als arts volgens de wet BIG en als medisch specialist ingeschreven of ingeschreven geweest in het register van de MSRC, de HVRC of de SGRC. Zij voldoen nog niet aan de eisen die aan gewone leden worden gesteld, maar zijn overeengekomen deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten die zijn gericht op het verkrijgen van het gewone lidmaatschap. Het kandidaatlidmaatschap kan maximaal 3 jaren duren.

 

De ‘kandidaat leden’ worden op alfabetische volgorde weergegeven.