Masterclass Praktisch Rapporteren

Cursus voor niet-leden

Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus 2022 die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn.

Zoals aangegeven in het Opleidingsplan kunt u zich binnen twee jaar (is aangepast bij ALV van 09-12-2022; dit was een jaar) na het volgen van de Basiscursus inschrijven voor een Masterclass “Praktisch Rapporteren” ter beoordeling van uw na de Basiscursus uitgebrachte expertises*.

KLIK HIER voor het NVMSR Opleidingsprogramma.

Heeft u in 2022 deelgenomen aan de NVMSR Basiscursus, heeft u interesse in het kandidaat-lidmaatschap van NVMSR en heeft u inmiddels voldoende rapportages verricht om in te brengen ter beoordeling? Noteer dan vast de data in uw agenda!

De Masterclass “Praktisch Rapporteren” bestaat uit twee dagdelen (twee middagen).

U sluit aan bij de parallelle sessies van de Basiscursus. Deze worden geleid door een supervisor en een medisch adviseur. Zie het onderdeel Basiscursus voor meer informatie. 

Programma 2024:

-Donderdagmiddag 14 maart
-Vrijdagmiddag 15 maart

Inschrijving

Inschrijven is niet mogelijk via de website. De betreffende personen hebben een persoonlijk uitnodiging ontvangen voor de Masterclass Praktisch rapporteren met een persoonlijke inschrijflink. Voor de volledigheid: u ontvangt geen GAIA-punten voor deze deelname.

Deelnamekosten/bevestiging:
De kosten voor deelname aan de Masterclass “Praktisch Rapporteren” bedragen €300,00 exclusief btw, exclusief overnachting. Na aanmelding ontvangt u een eerste bevestiging. Zodra bekend is of deze Masterclass definitief doorgaat, ontvangt u een factuur en nadere informatie over het toezenden van de rapporten. Indien de Masterclass “Praktisch Rapporteren” niet doorgaat, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken voorafgaand aan de Masterclass bericht.

Annuleringsvoorwaarden Masterclass Praktisch Rapporteren:
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst.
Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt: 
– Kosteloze annulering is mogelijk tot 18 januari 2024. Hierna wordt de indeling gemaakt en rekenen wij op uw komst.
– Bij annulering tussen 8 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass bedragen de annuleringskosten €125,00. 
– Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass bedragen de annuleringskosten €195,00. 
– Als binnen 2 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.

Kandidaat-lidmaatschap:
Bij een positieve beoordeling wordt u (indien gewenst) in beginsel toegelaten als kandidaat-lid van de NVMSR. U heeft vervolgens drie jaar de tijd om het volwaardig lidmaatschap te behalen.

*Rapporten:
Om deel te nemen aan de Masterclass “Praktisch Rapporteren” is het van belang dat u minstens zes expertises heeft verricht, waarvan u  twee geanonimiseerde rapporten instuurt die u heeft gemaakt nadat u de Basiscursus heeft doorlopen. De rapporten moeten voldoen aan de vigerende Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) van de NVMSR