Masterclass Praktisch Rapporteren

Cursus voor niet-leden

Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus 2020 of 2021 die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn.

Zoals aangegeven in het Opleidingsplan kunt u zich binnen een jaar na het volgen van de Basiscursus inschrijven voor een Masterclass “Praktisch Rapporteren” ter beoordeling van uw na de Basiscursus uitgebrachte expertises*.

Heeft u in 2020 of 2021 deelgenomen aan de NVMSR Basiscursus, heeft u interesse in het kandidaat-lidmaatschap van NVMSR en heeft u inmiddels voldoende rapportages verricht om in te brengen ter beoordeling? Noteer dan vast de data in uw agenda!

De Masterclass “Praktisch Rapporteren” bestaat uit twee dagdelen (twee middagen).

U sluit aan bij de parallelle sessies van de Basiscursus. Deze worden geleid door een supervisor en een medisch adviseur. Zie het onderdeel Basiscursus voor meer informatie. 

Programma 2022:

  • Donderdagmiddag 24 maart
  • Vrijdagmiddag 25 maart

Inschrijving
Inschrijven is alleen mogelijk voor de deelnemers die in 2020 en/of 2021 hebben deelgenomen aan de Basiscursus, maar geen kandidaat-leden hebben kunnen worden. De betreffende personen ontvangen een uitnodiging voor de Masterclass Praktisch rapporteren met een persoonlijke inschrijflink. Voor de volledigheid: u ontvangt geen GAIA-punten voor deze deelname.

Locatie:
Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 te Nijkerk.

Deelnamekosten/bevestiging:
De kosten voor deelname aan de Masterclass “Praktisch Rapporteren” bedragen €325,00, exclusief overnachting. Na aanmelding ontvangt u een eerste bevestiging. Zodra bekend is of deze Masterclass definitief doorgaat, ontvangt u een factuur en nadere informatie over het toezenden van de rapporten. Indien de Masterclass “Praktisch Rapporteren” niet doorgaat, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken voorafgaand aan de Masterclass bericht.

Annuleringsvoorwaarden Masterclass Praktisch Rapporteren:
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst.
Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt: 
– Bij annulering tussen 8 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass bedragen de annuleringskosten €125,00. 
– Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass bedragen de annuleringskosten €195,00. 
– Als binnen 2 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.

Kandidaat-lidmaatschap:
Bij een positieve beoordeling wordt u (indien gewenst) in beginsel toegelaten als kandidaat-lid van de NVMSR. U heeft vervolgens drie jaar de tijd om het volwaardig lidmaatschap te behalen.

*Rapporten:
Om deel te nemen aan de Masterclass “Praktisch Rapporteren” is het van belang dat u minstens zes expertises heeft verricht, waarvan u  twee geanonimiseerde rapporten instuurt die u heeft gemaakt nadat u de Basiscursus heeft doorlopen. De rapporten moeten voldoen aan de vigerende Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) van de NVMSR