Masterclass Praktisch Rapporteren

Cursus voor niet-leden

Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus 2018 of 2019 die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn.

Zoals aangegeven in het Opleidingsplan kunt u zich binnen een jaar (ook deelnemers Basiscursus 2018 mogen nog deelnemen) na het volgen van de Basiscursus inschrijven voor een Masterclass “Praktisch Rapporteren” ter beoordeling van uw na de Basiscursus uitgebrachte expertises*.

De Masterclass “Praktisch Rapporteren” bestaat uit twee dagdelen (twee middagen).

Programma 2019:
Dagdeel 1: vrijdagmiddag 17 april 2020 van 14.15 tot 17.30 uur
Dagdeel 2: vrijdagmiddag 15 mei 2020 van 15.00 tot 17.30

U sluit aan bij de parallelle sessies van de Basiscursus. Deze worden geleid door een supervisor en een medisch adviseur. Zie het onderdeel Basiscursus voor meer informatie. Mocht de Basiscursus 2020 onverhoopt niet doorgaan, dan wordt deze Masterclass verplaatst naar andere data in 2020.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk via onderstaande inschrijfknop. De bij ons bekende gegevens zijn hier reeds voor u ingevuld. Let op: dit is een persoonlijke link. Let op de *annuleringsvoorwaarden!

Locatie:
Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 te Nijkerk.

Deelnamekosten/bevestiging:
De kosten voor deelname aan de Masterclass “Praktisch Rapporteren” bedragen €325,00. Na aanmelding ontvangt u een eerste bevestiging. Zodra bekend is of deze Masterclass definitief doorgaat, ontvangt u een factuur en nadere informatie over het toezenden van de rapporten. Indien de Masterclass “Praktisch Rapporteren” niet doorgaat, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken voorafgaand aan de Masterclass bericht.

Annuleringsvoorwaarden Masterclass Praktisch Rapporteren:
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst.
Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt: 
– Bij annulering tussen 8 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass bedragen de annuleringskosten €125,00. 
– Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass bedragen de annuleringskosten €195,00. 
– Als binnen 2 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.

Kandidaat-lidmaatschap:
Bij een positieve beoordeling wordt u (indien gewenst) in beginsel toegelaten als kandidaat-lid van de NVMSR. U heeft vervolgens drie jaar de tijd om het volwaardig lidmaatschap te behalen.

*Rapporten:
Om deel te nemen aan de Masterclass “Praktisch Rapporteren” is het van belang dat u minstens zes expertises heeft verricht, waarvan u  twee geanonimiseerde rapporten instuurt die u heeft gemaakt nadat u de Basiscursus heeft doorlopen. De rapporten moeten voldoen aan de vigerende Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) van de NVMSR