Masterclass Rapporteren door medisch specialisten

Eendaagse cursus voor kandidaat-leden NVMSR

Door deelname aan de Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” kunnen kandidaat-leden van de NVMSR, bij een positieve voordracht, in aanmerking komen voor het NVMSR-lidmaatschap.

Data Masterclasses 2022
Kandidaat-leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met inschrijfmogelijkheid.
(u kunt zich aanmelden voor CR: Civiel Recht of BR: Bestuursrecht):

  • vrijdag 4 november: groepen Snijdende Specialismen, Beschouwende Specialismen en Psychiatrie.

Het is mogelijk dat er een combinatiegroep wordt gevormd.

Inschrijving 2022
Kandidaat-leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met inschrijfmogelijkheid. AANMELDEN KAN TM 2 SEPTEMBER! Kunt u de uitnodiging niet meer vinden? Stuur een mail naar info@nvmsr.nl. Het secretariaat zal een nieuwe uitnodiging sturen.

GAIA (ABAN)-accreditatie: 6 (ABAN)punten.

De Masterclasses zijn interactief, leerzaam en gericht op het aanleren van de essentiële vaardigheden voor het maken van kwalitatief goede rapporten. Diverse interactieve voordrachten worden gehouden over de medische etiologie bij klachten, symptomen en beperkingen met of zonder objectiveerbare afwijkingen, mede aan de hand van jurisprudentie van de afgelopen 15 jaar. Relevante kennis van het desbetreffende rechtsgebied wordt hierin geïntegreerd. De focus ligt op het inzicht in het beantwoorden van de voorgelegde vraagstelling door te oefenen op coherentie, consistentie en concludentie in de beantwoording ervan. Ook is er voldoende gelegenheid de aanwezige collega’s informeel te ontmoeten.

CR of BR?: De Masterclasses worden verdeeld in Bestuursrecht (BR) of Civiel Recht (CR). U geeft zelf op aan welke Masterclass u wilt deelnemen en bent zelf verantwoordelijk voor juiste opgave. Let op: indien u deelneemt aan bijvoorbeeld BR moeten uw rapporten Bestuursrechtelijke rapporten zijn! Geeft u zich op voor de cursus Bestuursrecht terwijl Civiel Recht bedoeld was dan komt dat voor uw risico en rekening. Er kunnen geen deelnamegelden worden gerestitueerd.

Verschil BR en CRrapporten op bestuursrechtelijk gebied (BR) betreffen gewoonlijk WAO, WIA, ambtenarenrecht. Aanvragers zijn vaak overheidsinstanties, CRvB, sector Bestuursrecht van rechtbanken, belangenbehartigers van verzekerden van publieke verzekeringen. Masterclasses Civiel Recht (CR) betreffen gewoonlijk zaken op het gebied van particuliere AO-verzekeringen, ongevallenverzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid en medische beroepsaansprakelijkheid.

Deelnamekosten/bevestiging:
De kosten voor deelname aan een Masterclass bedragen € 950,00. Na aanmelding ontvangt u een eerste bevestiging. Zodra bekend is of de Masterclass van uw keuze doorgaat, ontvangt u een factuur en nadere informatie over het toezenden van de rapporten**. Indien de Masterclass niet doorgaat, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken voorafgaand aan de Masterclass bericht.

*Annuleringsvoorwaarden
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren/medisch adviseurs en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt: 

  • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 12 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass.
  • Bij annulering tussen 12 tot 8 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd.
  • Bij annulering tussen 4 tot 8 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht en 25% gerestitueerd.
  • Als binnen 4 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk. 

Lidmaatschap NVMSR
Bij een positieve voordracht door de supervisoren aan het bestuur en akkoord van het bestuur heeft u de mogelijkheid gewoon lid te worden van de NVMSR. Het secretariaat bericht u over de uitslag.

Locatie en tijden (onder voorbehoud):
Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 te Nijkerk. Tijden: van 09.00 – 17.30 uur.