Masterclass Rapporteren door medisch specialisten

Eendaagse cursus voor kandidaat-leden NVMSR

Door deelname aan de Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” kunnen kandidaat-leden van de NVMSR, bij een positieve voordracht, in aanmerking komen voor het NVMSR-lidmaatschap.

Om conform de statuten in aanmerking te komen voor het reguliere lidmaatschap moet u binnen 3 jaar nadat u als kandidaat-lid ingeschreven staat, deelnemen aan de Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen”. Het kandidaat-lidmaatschap verloopt statutair drie jaar nadat u de Basiscursus heeft afgerond. Vaak is het volgen van één Masterclass onvoldoende om genoeg vaardigheden te hebben verworven om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Om die reden is tijdige aanmelding voor de Masterclass geboden.  Uitgebreide informatie over de Masterclass vindt u in het document NVMSR Opzet, inhoud en informatie Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten- eisen en valkuilen”

Data Masterclasses 2020 
(u kunt zich aanmelden voor CR: Civiel Recht of BR: Bestuursrecht):

  • vrijdag 19 juni 2020
    Masterclasses Snijdende Specialismen en Psychiatrie
  • donderdag 8 oktober 2020
    Masterclasses Snijdende Specialismen, Psychiatrie en Beschouwers

Let op de *annuleringsvoorwaarden!

Locatie en tijden (onder voorbehoud):
Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP in DOORN van 09.00 – 17.00 uur.

GAIA-accreditatie: 6 punten (bij het volgen van de gehele Masterclass)

Inschrijving
Indien u beide data beschikbaarheid heeft, wilt u dan aanmelden voor beide data? Wij kijken dan n.a.v. de aanmeldingen welke Masterclass georganiseerd kan worden. Minimaal aantal deelnemers is 4. Maximaal aantal deelnemers is 8. Vol is vol.

Voor de indeling (en het vastleggen van supervisoren/medisch adviseurs) is het van belang dat u zich zo spoedig mogelijk inschrijft en inschrijft voor de juiste groep en de specialisatie CR of BR. Indien u beide data beschikbaarheid heeft, dan kunt u inschrijven voor beide data. Wij delen u dan in op de datum met genoeg aanmeldingen voor uw keuze groep en specialisatie.

De Masterclasses zijn interactief, leerzaam en gericht op het aanleren van de essentiële vaardigheden voor het maken van kwalitatief goede rapporten. Diverse interactieve voordrachten worden gehouden over de medische etiologie bij klachten, symptomen en beperkingen met of zonder objectiveerbare afwijkingen, mede aan de hand van jurisprudentie van de afgelopen 15 jaar. Relevante kennis van het desbetreffende rechtsgebied wordt hierin geïntegreerd. De focus ligt op het inzicht in het beantwoorden van de voorgelegde vraagstelling door te oefenen op coherentie, consistentie en concludentie in de beantwoording ervan. Ook is er voldoende gelegenheid de aanwezige collega’s informeel te ontmoeten.

CR of BR?: De Masterclasses worden verdeeld in Bestuursrecht (BR) of Civiel Recht (CR). U geeft zelf op aan welke Masterclass u wilt deelnemen en bent zelf verantwoordelijk voor juiste opgave. Let op: indien u deelneemt aan bijvoorbeeld BR moeten uw rapporten Bestuursrechtelijke rapporten zijn! Geeft u zich op voor de cursus Bestuursrecht terwijl Civiel Recht bedoeld was dan komt dat voor uw risico en rekening. Er kunnen geen deelnamegelden worden gerestitueerd.

Verschil BR en CRrapporten op bestuursrechtelijk gebied (BR) betreffen gewoonlijk WAO, WIA, ambtenarenrecht. Aanvragers zijn vaak overheidsinstanties, CRvB, sector Bestuursrecht van rechtbanken, belangenbehartigers van verzekerden van publieke verzekeringen. Masterclasses Civiel Recht (CR) betreffen gewoonlijk zaken op het gebied van particuliere AO-verzekeringen, ongevallenverzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid en medische beroepsaansprakelijkheid.

Deelnamekosten/bevestiging:
De kosten voor deelname aan een Masterclass bedragen € 1125,00. Na aanmelding ontvangt u een eerste bevestiging. Zodra bekend is of de Masterclass van uw keuze doorgaat, ontvangt u een factuur en nadere informatie over het toezenden van de rapporten**. Indien de Masterclass niet doorgaat, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken voorafgaand aan de Masterclass bericht.

*Annuleringsvoorwaarden
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren/medisch adviseurs en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt: 
• Bij annulering tot 6 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd. 
• Bij annulering tussen 2 tot 6 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht en 25% gerestitueerd. 
• Als binnen 2 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk. 

Lidmaatschap NVMSR
Bij een positieve voordracht door de supervisoren aan het bestuur en akkoord van het bestuur heeft u de mogelijkheid gewoon lid te worden van de NVMSR. Het secretariaat bericht u over de uitslag.

**Rapporten:
Om deel te nemen aan een Masterclass is het van belang dat u minstens twee geanonimiseerde rapporten instuurt die u heeft gemaakt nadat u de Basiscursus heeft doorlopen. De rapporten moeten voldoen aan de vigerende Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) van de NVMSR. U vindt de richtlijn op onze website.