MISSIE

Het doel van de vereniging is:

  1. Het bevorderen van de kwaliteit van de medisch specialistische expertises
  2. Het bevorderen van het functioneren van haar leden
  3. Het behartigen van de belangen van haar leden.

De vereniging streeft het onder 1 genoemde doel na door:

  1. het opstellen en onderhouden van richtlijnen en overige kwaliteitsdocumenten
  2. het bieden van opleiding, toetsing, nascholing, registratie en herregistratie aan haar leden
  3. het afstemmen van de activiteiten onder a. en b. met relevante externe partijen
  4. overleg met de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen.

De vereniging streeft het onder 2 genoemde doel na door (onder meer)

  1. het bieden van opleiding, toetsing, nascholing, registratie en herregistratie aan haar leden
  2. individueel (desgewenst vertrouwelijk) advies aan haar kandidaatleden en gewone leden.

De vereniging streeft het onder 3 genoemde doel na door (onder meer) overleg of onderhandeling met relevante personen of instanties.