NIEUWS

Wijziging datum Algemene Leden Vergadering en Themamiddag i.s.m. GAV
De jaarlijkse themadag van de NVMSR is, vanwege de Landelijke Traumadagen op de eerder door ons gekozen datum, verplaatst naar vrijdag 8 december a.s. In de ochtend is de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door de masterclasses intervisie voor leden en kandidaat-leden. Het middagprogramma wordt nog bekend gemaakt. Reserveert/wijzigt u deze dag in uw agenda?


Data Masterclasses najaar 2017
Dit najaar vinden er twee Masterclasses Super- en Intervisie plaats: op vrijdag 6 oktober en vrijdag 10 november.
Door een van deze masterclasses te volgen, kunt u het lidmaatschap verkrijgen. Tevens krijgt u “tips and tricks from the top” en commentaren van enthousiaste collegae. Zoals bekend heeft een kandidaat-lid 3 jaar de tijd om na het volgen van de Basiscursus het volwaardig lidmaatschap te behalen. Wij verzoeken kandidaat-leden dan ook met klem om zich in te schrijven tot het bijwonen van deze masterclasses. Inschrijven kan via deze link.


Data Basiscursus NVMSR 2018 bekend

De volgende NVMSR cursus is gepland op donderdag 22 en vrijdag 23 maart, vrijdag 13 april en vrijdag 25 mei 2018.
Het programma volgt. U kunt zich alvast inschrijven via deze link.

 

Nieuw op de site, een forum via Linked-In. Kijk bij de tab FORUM.