NIEUWS

COVID-19
NVMSR adviseert om de adviezen en beleidslijn van het kabinet en het RIVM te volgen.
Klik hier voor de pagina van het RIVM. 

NVMSR BASISCURSUS VERPLAATST NAAR NAJAAR
D.d. 20 maart 2020: er is een nieuw programma samengesteld voor in het najaar.
Data Basiscursus najaar 2020: Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober, vrijdag 30 oktober en vrijdag 20 november.
Zie meer informatie onder “Opleidingen”.

NVMSR BASISCURSUS
D.d. 20 maart 2020: De gehele cursus voorjaar (19 en 20 maart, 17 april en 15 mei) is uitgesteld naar het najaar.
D.d. 11 maart 2020: Dag 1 en 2 Basiscursus uitgesteld vanwege COVID-19.

De Federatie Medisch Specialisten raadt medisch specialisten af om bijeenkomsten te bezoeken. Dit besluit geldt in ieder geval t/m 10 april. Het NVMSR-bestuur heeft besloten dit advies te volgen. 
Dit betekent dat cursusdag 1 (donderdag 19 maart) en cursusdag 2 (vrijdag 20 maart) van de NVMSR Basiscursus uitgesteld worden.
Over de cursusdagen na 10 april: dag 3 (vrijdag 17 april) en dag 4 (vrijdag 15 mei) wordt op een later moment een besluit genomen.

Samenwerking NVMSR en NRGD van start
Het NRGD gaat via een samenwerking met de NVMSR ook medisch specialisten registreren. Deze deskundigen rapporteren in het bestuursrecht en civiele recht. De samenwerking werd op 13 februari 2020 formeel ondertekend en brengt één register voor de hele rechtspraak een stap dichterbij.
De NVMSR is een vereniging voor specialisten als psychiaters, neurologen, orthopeden en sociaal geneeskundigen. Ze rapporteren over de gezondheidstoestand van een betrokkene, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en letselschade. Onderzoeksopdrachten komen van rechters, advocaten of verzekerings- en uitkeringsinstanties.
Met deze overeenkomst wordt, vooruitlopend op de wettelijke borging, de opname van de leden van de NVMSR in het NRGD mogelijk gemaakt. Het gaat hierbij om een groep van ongeveer 100 medisch specialisten. Een eerste stap is dat de NVMSR haar opleidingsprogramma zal laten visiteren conform de vereisten van het NRGD.
Wanneer de opleiding van de NVMSR door het NRGD is erkend kunnen de gewone leden van de NVMSR zonder vakinhoudelijke toets in aanmerking komen voor inschrijving in het NRGD. Op termijn zal het NRGD zoals gebruikelijk de hertoetsingen doen. Kandidaat-leden en bijzondere leden komen vooralsnog niet in aanmerking voor registratie. De inschrijving in het NRGD is op vrijwillige basis.

Foto: voorzitter prof. dr. H.J.C. van Marle ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met NRGD.

Data Basiscursus 2020 bekend!
De data zijn donderdag 19 en vrijdag 20 maart, vrijdag 17 april en vrijdag 15 mei 2020. Zie meer informatie onder OPLEIDINGEN

Archief nieuwsbrieven: