NVMSR Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” 2023 (4-daags) geannuleerd

Cursus voor niet-leden

D.d. 20 januari 2023: vanwege te weinig belangstelling zal de Basiscursus in 2023 niet plaatsvinden. De volgende cursus zal in voorjaar 2024 worden georganiseerd.

Deze cursus stond gepland op 16 en 17 maart en 11 en 12 mei 2023. Zie onderstaande nog ter informatie:

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 in Nijkerk.

De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor medisch specialisten (in het bezit van een geldige BIG-registratie als arts) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. 
U komt echter pas in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap van de NVMSR als u, in de drie jaar voorafgaande aan deelname aan de Basiscursus, reeds minimaal zes expertises heeft verricht volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016), waarvan er minstens twee tijdens deze Basiscursus zijn besproken en akkoord zijn bevonden. Zie het document Opleidingsplan NVMSR voor alle voorwaarden.

Programma:
KLIK HIER voor het programma van de Basiscursus 2023 (ter informatie, de cursus is geannuleerd).

Belangrijke informatie:
KLIK HIER voor het document 2023 NVMSR Basiscursus Opzet, inhoud en informatie.
KLIK HIER voor het NVMSR Opleidingsplan.
KLIK HIER voor de eindtermen m.b.t. de Basiscursus.

GAIA-accreditatie
24 (ABAN) punten (6 punten per deelgenomen dag indien u de hele cursusdag aanwezig bent geweest en de presentielijst bij aankomst én vertrek heeft getekend).

Kandidaat-lidmaatschap NVMSR
Voldoet u aan de voorwaarden en zijn uw rapporten positief beoordeeld tijdens de parallelle sessies, dan heeft u de mogelijkheid kandidaat-lid te worden van de NVMSR. U ontvang hierover bericht van het secretariaat. Heeft u nog geen of te weinig rapporten verricht of voldoen uw rapporten niet aan de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016), dan moet u eerst nog rapporten laten beoordelen tijdens een Masterclass Praktisch Rapporteren om in aanmerking te komen voor het kandidaat-lidmaatschap.

Aanmelden
De Basiscursus is geannuleerd in 2023. Mocht u interesse hebben in deelname aan de Basiscursus in 2024, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@nvmsr.nl. U ontvangt dan t.z.t. informatie over de data van de Basiscursus 2024.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze vierdaagse cursus bedragen in 2023 €2600,00, exclusief btw*.  Inbegrepen zijn een diner en overnachting op zowel donderdag 16 maart als donderdag 11 mei. Er is geen korting van toepassing indien u niet mee dineert en/of overnacht. *De belastingdienst heeft aangegeven dat de NVMSR per 1 januari 2023 als btw-plichtig is aan te merken.

Annuleringsregeling Basiscursus 2023 
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie (op basis van het aantal aanmeldingen) rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt: 
-Kosteloos annuleren is mogelijk tot 19 januari 2023 
-Bij annulering tussen 8 en 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Basiscursus bedragen de annuleringskosten €750,00. 
-Vanaf 16 februari 2023 zijn bij annulering de volledige deelnamekosten verschuldigd.