NVMSR Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” 2023 (4-daags)

Cursus voor niet-leden

BASISCURSUS 2023: 16 en 17 maart en 11 en 12 mei 2023

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 in Nijkerk.

De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor medisch specialisten (in het bezit van een geldige BIG-registratie als arts) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. 
U komt echter pas in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap van de NVMSR als u, in de drie jaar voorafgaande aan deelname aan de Basiscursus, reeds minimaal zes expertises heeft verricht volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016), waarvan er minstens twee tijdens deze Basiscursus zijn besproken en akkoord zijn bevonden. Zie het document Opleidingsplan NVMSR voor alle voorwaarden.

Programma:
Het programma is nog niet definitief. KLIK HIER voor het programma van de Basiscursus 2022 om een indruk te krijgen van de cursus.

Belangrijke informatie:
KLIK HIER voor de eindtermen m.b.t. de Basiscursus.

GAIA-accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd. Bij vorige edities zijn 24 punten toegekend (6 GAIA-punten per deelgenomen dag indien u de hele cursusdag aanwezig bent geweest en de presentielijst bij aankomst én vertrek heeft getekend).

Kandidaat-lidmaatschap NVMSR
Voldoet u aan de voorwaarden en zijn uw rapporten positief beoordeeld tijdens de parallelle sessies, dan heeft u de mogelijkheid kandidaat-lid te worden van de NVMSR. U ontvang hierover bericht van het secretariaat. Heeft u nog geen of te weinig rapporten verricht of voldoen uw rapporten niet aan de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016), dan moet u eerst nog rapporten laten beoordelen tijdens een Masterclass Praktisch Rapporteren.

Aanmelden
Aanmelden is nog niet mogelijk. Dit zal mogelijk zijn vanaf oktober. Dan is ook het programma bekend.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling om deel te nemen? Stuur een e-mail naar info@nvmsr.nl. U wordt dan geïnformeerd zodra het programma bekend is.

Lukt het u niet om in 2023 deel te nemen? U kunt uw belangstelling voor de NVMSR Basiscursus 2024 kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@nvmsr.nl. Najaar 2023 ontvangt u dan informatie over de data van de Basiscursus 2024.