NVMSR Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” (4-daags)

Vanwege de 1,5m regel in de zaal is er beperkt plek bij de Basiscursus. De Basiscursus najaar 2020 zit inmiddels VOL. U kunt zich aanmelden voor de reservelijst of als belangstellende voor de Basiscursus voorjaar 2021 door een e-mail te sturen naar info@nvmsr.nl.

Cursus voor niet-leden

D.d. 20 maart 2020: De gehele cursus voorjaar (19 en 20 maart, 17 april en 15 mei) is uitgesteld naar het najaar.
D.d. 11 maart 2020: Dag 1 en 2 Basiscursus uitgesteld vanwege COVID-19.

Nieuwe data Basiscursus najaar 2020:

  • Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober. Donderdagavond is er een gezamenlijk diner. Wij reserveren voor u een overnachting van 8 op 9 oktober.
  • Vrijdag 30 oktober
  • Vrijdag 20 november

Programma NVMSR Basiscursus 2020 najaar

De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor deelnemers (in het bezit van een geldige BIG-registratie) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. 
U komt echter pas in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap van de NVMSR als u, in de drie jaar voorafgaande aan deelname aan de Basiscursus, reeds minimaal zes expertises heeft verricht volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016), waarvan er minstens twee tijdens deze Basiscursus zijn besproken en akkoord zijn bevonden. Zie het Opleidingsplan NVMSR voor alle voorwaarden.

Parallelle werkgroepen / bespreken rapporten
In de parallelle werkgroepen worden zoveel mogelijk de eigen rapporten van de deelnemers getoetst aan de Richtlijnen voor Medisch Deskundige Rapportages. De groep wordt geleid door een NVMSR-(bestuurs)lid, aangevuld met een medisch adviseur. Alle deelnemers doen actief mee tijdens de bespreking van de rapporten, ook als de deelnemer zelf geen rapport heeft aangeleverd. Deze werkgroepen waarin rapporten besproken worden, zijn zeer leerzaam en een belangrijke basis.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 in Nijkerk.

Programma
De cursus is verdeeld over vier dagen. Aan bod komen: soorten medische expertises, expertise bij wettelijke aansprakelijkheid, bruikbaarheid van medische rapportages, expertise en AOV, objectiveerbaarheid, medische aansprakelijkheid, medische en juridische causaliteit, onafhankelijk onderzoek inzake medisch handelen, vraagstelling in de contact van de sociale verzekering, overdracht en tegenoverdracht, AVG/Europese privacyregels. Daarnaast worden in groepen de ingebrachte rapporten besproken en beoordeeld. In deze parallelsessies komt aan bod: hoe moet een rapport eruitzien? Wat mag niet ontbreken? Procedurele eisen?

GAIA-accreditatie
24 punten. U ontvangt 6 GAIA-punten per deelgenomen dag indien u de hele cursusdag aanwezig bent geweest en de presentielijst bij aankomst én vertrek heeft getekend.

Aanmelden / Bevestiging / factuur
Aanmelden is niet meer mogelijk. De cursus zit vol. U kunt zich aanmelden voor de reservelijst of als belangstellende voor de Basiscursus voorjaar 2021 door een e-mail te sturen naar info@nvmsr.nl.

Kosten Basiscursus 2020
De kosten voor deelname aan deze vierdaagse cursus bedragen €2995,00, inclusief diner en overnachting op donderdag 19 maart 2020. De NVMSR is niet btw-plichtig.

Annuleringsregeling Basiscursus 2020 
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie (op basis van het aantal aanmeldingen) rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:

  • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 13 augustus 2020
  • Bij annulering tussen 8 en 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Basiscursus bedragen de annuleringskosten €750,00.
  • Vanaf 10 september 2020 zijn bij annulering de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Mocht u onverhoopt een dag uitvallen, dan kunt u deze (tegen betaling) bij de volgende Basiscursus inhalen. Pas na het volgen van de vier dagen heeft u de mogelijkheid toegelaten te worden als kandidaat-lid. 

Kandidaat-lidmaatschap NVMSR
Voldoet u aan de voorwaarden en zijn uw rapporten positief beoordeeld tijdens de parallelle sessies, dan heeft u de mogelijkheid kandidaat-lid te worden van de NVMSR. U ontvang hierover bericht van het secretariaat. Heeft u nog geen of te weinig rapporten verricht of voldoen uw rapporten niet aan de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016), dan moet u eerst nog rapporten laten beoordelen tijdens een Masterclass Praktisch Rapporteren.