NVMSR Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” (4-daags)

Cursus voor niet-leden

De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor deelnemers (in het bezit van een geldige BIG-registratie) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. 
U komt echter pas in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap van de NVMSR als u, in de drie jaar voorafgaande aan deelname aan de Basiscursus, reeds minimaal zes expertises heeft verricht volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016), waarvan er minstens twee tijdens deze Basiscursus zijn besproken en akkoord zijn bevonden. Zie het Opleidingsplan NVMSR voor alle voorwaarden.

Parallelle werkgroepen / bespreken rapporten
In de parallelle werkgroepen worden zoveel mogelijk de eigen rapporten van de deelnemers getoetst aan de Richtlijnen voor Medisch Deskundige Rapportages. De groep wordt geleid door een NVMSR-(bestuurs)lid, aangevuld met een medisch adviseur. Alle deelnemers doen actief mee tijdens de bespreking van de rapporten, ook als de deelnemer zelf geen rapport heeft aangeleverd. Deze werkgroepen waarin rapporten besproken worden, zijn zeer leerzaam en een belangrijke basis.

Data Basiscursus 2020:

  • Donderdag 19 en vrijdag 20 maart. Donderdagavond is er een gezamenlijk diner. Wij reserveren voor u een overnachting van 19 op 20 maart.
  • Vrijdag 17 april
  • Vrijdag 15 mei

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 in Nijkerk.

Programma
Het programma is nog niet definitief.

GAIA-accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij GAIA. In 2019 zijn er 24 punten toegekend voor deelname aan de volledige cursus (6 punten per deelgenomen dag).

Aanmelden / Bevestiging / factuur
Aanmelden kan via onderstaande knop. Direct na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Eind januari ontvangt u, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen/doorgang van de cursus), een tweede bevestiging met een factuur voor uw deelname.

Kosten Basiscursus 2020
De kosten voor deelname aan deze vierdaagse cursus bedragen €2995,00, inclusief diner en overnachting op donderdag 19 maart 2020. De NVMSR is niet btw-plichtig.

Annuleringsregeling Basiscursus 2020 
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie (op basis van het aantal aanmeldingen) rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:

  • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 23 januari 2020
  • Bij annulering tussen 8 en 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Basiscursus bedragen de annuleringskosten €750,00.
  • Vanaf 20 februari 2020 zijn bij annulering de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Mocht u onverhoopt een dag uitvallen, dan kunt u deze (tegen betaling) bij de volgende Basiscursus inhalen. Pas na het volgen van de vier dagen heeft u de mogelijkheid toegelaten te worden als kandidaat-lid. 

Kandidaat-lidmaatschap NVMSR
Voldoet u aan de voorwaarden en zijn uw rapporten positief beoordeeld tijdens de parallelle sessies, dan heeft u de mogelijkheid kandidaat-lid te worden van de NVMSR. U ontvang hierover bericht van het secretariaat.