NVMSR Ledenochtend en ALV

Datum: vrijdag 10 december 2021

Update 24 november 2021: de NVMSR Ledendag is geannuleerd
Vanwege alle COVID-19 ontwikkelingen heeft het bestuur besloten dit jaar (wederom) geen fysieke ledendag met intervisie en themamiddag (i.s.m. GAV) te kunnen organiseren. Met uitzondering van de ALV voor NVMSR-leden wordt deze dag dan ook geannuleerd/verschoven naar de eerste helft van 2022.

Voor de NVMSR-leden zal er op 10 december om 09.30 uur een digitale ALV via Zoom plaatsvinden. NVMSR-leden zijn hierover geïnformeerd.

Aanmelden voor de ALV:
Leden hebben op 19 oktober jl. per e-mail een uitnodiging ontvangen met een persoonlijke inschrijflink. Het verzoek is om via deze link aan te melden.

Masterclass Intervisie (voorafgaand aan de ALV):
Leden hebben op 19 oktober jl. per e-mail een uitnodiging ontvangen met een persoonlijke inschrijflink. Er wordt gewerkt in 3 divisies (beschouwers/snijdende specialismen/psychiaters).  U geeft dit door bij aanmelding.

Deelname Masterclass Intervisie telt mee voor NVMSR-herregistratie!
Voor de NVMSR-herregistratie betreffende het lidmaatschap ontvangt u na deelname aan de Masterclass op 10 december 2021 3 NVMSR-herregistratie uren. Let op: dit geldt alleen als u tijdig een rapport heeft aangeleverd!

Deelname aan de Masterclass Intervisie is alleen voor leden (en niet voor kandidaat-leden).

GAIA (ABAN): 2 punten voor deelname aan de Masterclass.
Neemt u ook deel aan het middagprogramma, dan krijgt u voor deelname aan het middagprogramma 4 GAIA (ABAN) punten , dus in totaal 6 GAIA (ABAN) punten.

Kosten: NVMSR-leden betalen €125,00 voor deelname aan de volledige dag (inclusief Themamiddag).

08.00 uurOntvangst en registratie
08.30 – 10.45 uurMasterclasses Intervisie “Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage”
10.45 – 11.00 uurPauze
11.00 – 12.30 uurAlgemene Leden Vergadering
12.30 – 17.30 uurLunch en themamiddag

U dient als NVMSR-lid over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 NVMSR-herregistratie (intervisie) uren te behalen. Zie de website voor de volledige informatie (onder Herregistratie).

Intervisie voor NVMSR-herregistratie: mag digitaal!
Zoals bij u bekend is, dient u als lid over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 uur intervisie te volgen (20 NVMSR-herregistratie uren). NVMSR faciliteert jaarlijks voorafgaand aan de ALV voor haar leden een intervisiesessie (in 2020 is dit vanwege Covid-19 maatregelen niet door gegaan).

Het bestuur heeft besloten dat u t/m 31 december 2021 de intervisiesessies digitaal mag doen. De voorwaarden blijven wel van kracht, onder andere:

  • Groep van minimaal 3 NVMSR-leden, maximaal 6 (bij voorkeur niet alleen met collega’s);
  • Maximaal toegekende NVMSR-herregistratie uren per bijeenkomst: 3 uren (excl. maximaal 1 uur voorbereidingstijd);
  • Presentielijst (volgens NVMSR-format) met BIG-nummers insturen naar het secretariaat (1 deelnemer tekent voor alle aanwezigen). 
  • Notulen (volgens NVMSR-format) insturen naar het secretariaat. Hier moet nogmaals duidelijk vermeld worden wie de aanwezige deelnemers waren.

Het secretariaat noteert de NVMSR-herregistratie uren in uw ledendossier (voor de volledigheid: u krijgt geen GAIA-punten voor deze bijeenkomsten).

Zie de website voor de volledige informatie (onder Herregistratie).