OPLEIDINGEN / SYMPOSIA

De NVMSR organiseert diverse opleidingen voor leden en niet-leden:

Vierdaage NVMSR Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” (voor niet-leden). 

De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor deelnemers (in het bezit van een geldige BIG-registratie) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. 
Data Basiscursus: De Basiscursus 2023 is geannuleerd. De data voor 2024 volgen zo spoedig mogelijk.
GAIA (ABAN)-accreditatie: wordt aangevraagd (vorige edities: 24 punten (ABAN) punten, 6 punten per gevolgde cursusdag).

Masterclass Praktisch Rapporteren (voor deelnemers Basiscursus 2021/2022 die hun rapportages nog moeten laten beoordelen om in aanmerking te komen voor het kandidaat-lidmaatschap)
Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn en inmiddels wel aan deze voorwaarde kunnen voldoen.
Programma 2023: 16 en 17 maart 2023

Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten” (voor kandidaat-leden NVMSR)
Door deelname aan deze Masterclass kunnen kandidaat-leden van de NVMSR, bij een positieve voordracht, in aanmerking komen voor het NVMSR-lidmaatschap. Datum Masterclass 2022: 4 november 2022.
GAIA (ABAN)-accreditatie: 6 punten

Opleidingsmodule Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch handelen en Medisch Aansprakelijkheid
Deze module is toegankelijk voor medisch specialisten.
Datum: 2023 (datum nog niet bekend). 23 september 2022 is geannuleerd)
GAIA (ABAN)-accreditatie: 6 punten

NVMSR-GAV Themamiddag (voor (kandidaat)leden en niet-leden):
Datum: 8 december 2023.
GAIA (ABAN)-accreditatie: wordt aangevraagd (vorige jaren 4 punten)

Masterclass Intervisie en ALV NVMSR
De volgende Masterclass Intervisie en ALV voor NVMSR-leden vindt plaats op vrijdag 8 december 2023.