OPLEIDINGEN / SYMPOSIA

De NVMSR organiseert diverse opleidingen voor leden en niet-leden:

Vierdaage NVMSR Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” 2020 (voor niet-leden). 
De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor deelnemers (in het bezit van een geldige BIG-registratie) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. Data Basiscursus 2020: Donderdag 19 en vrijdag 20 maart, vrijdag 17 april en vrijdag 15 mei.

Masterclass Praktisch Rapporteren (voor deelnemers Basiscursus zonder rapportages)
Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus 2018 of 2019 die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn.
Programma 2019: dagdeel 1: vrijdagmiddag 17 april 2020: tijden volgen, dagdeel 2: vrijdagmiddag 15 mei 2020: tijden volgen

Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten” (voor kandidaat-leden NVMSR)
Door deelname aan deze Masterclass kunnen kandidaat-leden van de NVMSR, bij een positieve voordracht, in aanmerking komen voor het NVMSR-lidmaatschap. Data Masterclasses 2019 (u kunt zich aanmelden voor CR: Civiel Recht of BR: Bestuursrecht):

  • donderdag 10 oktober 2019: VOL
  • vrijdag 15 november 2019

Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten” (voor kandidaat-leden NVMSR)
Door deelname aan deze Masterclass kunnen kandidaat-leden van de NVMSR, bij een positieve voordracht, in aanmerking komen voor het NVMSR-lidmaatschap. Data Masterclasses 2019 (u kunt zich aanmelden voor CR: Civiel Recht of BR: Bestuursrecht):

Opleidingsmodule Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch handelen en Medisch Aansprakelijkheid
Deze module is toegankelijk voor medisch specialisten.

NVMSR-GAV Themamiddag (voor (kandidaat)leden en niet-leden):
Vrijdagmiddag 6 december 2019.
Thema: “Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling”.
Sprekers zijn prof. mr. A.J. (Arno) Akkermans, mr. J.M. (John) Beer en mr. N.C. (Nadia) Haase en twee medisch adviseurs. 

Masterclass Intervisie en ALV NVMSR (voor reguliere leden NVMSR en GAV-leden)
Vrijdagochtend 6 december 2019
Let op: indien u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u na deelname aan deze Masterclass 3 herregistratie uren!