OPLEIDINGEN / SYMPOSIA

De NVMSR organiseert diverse opleidingen voor leden en niet-leden:

Vierdaage NVMSR Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” 2020 (voor niet-leden). 

De Basiscursus najaar 2020 zit vol. U kunt zich aanmelden voor de reservelijst of als belangstellende voor de Basiscursus voorjaar 2021 door een e-mail te sturen naar info@nvmsr.nl.

De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor deelnemers (in het bezit van een geldige BIG-registratie) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. Data Basiscursus 2020: Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober, vrijdag 30 oktober en vrijdag 20 november.

Masterclass Praktisch Rapporteren (voor deelnemers Basiscursus zonder rapportages)
Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus 2018 of 2019 die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn.
Programma 2020: dagdeel 1: donderdagmiddag 8 oktober 2020, dagdeel 2: vrijdagmiddag 9 oktober 2020.

Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten” (voor kandidaat-leden NVMSR)
Door deelname aan deze Masterclass kunnen kandidaat-leden van de NVMSR, bij een positieve voordracht, in aanmerking komen voor het NVMSR-lidmaatschap. Datum Masterclass 2020 (u kunt zich aanmelden voor CR: Civiel Recht of BR: Bestuursrecht): vrijdag 13 november 2020

Opleidingsmodule Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch handelen en Medisch Aansprakelijkheid
Deze module is toegankelijk voor medisch specialisten.
Datum: vrijdag 25 september 2020.
GAIA-accreditatie: 6 punten

NVMSR-GAV Themamiddag (voor (kandidaat)leden en niet-leden):
Datum: vrijdagmiddag 11 december 2020.

Masterclass Intervisie en ALV NVMSR (voor reguliere leden NVMSR en GAV-leden)
Datum: vrijdagochtend 11 december 2020
Let op: indien u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u na deelname aan deze Masterclass 3 herregistratie uren!