OPLEIDINGEN

KLIK HIER voor het Beoogd Opleidingsprogramma voor kandidaat-leden (wordt bij de ALV van december 2017 aan de leden voorgelegd)
KLIK HIER voor het Beoogd Opleidingsprogramma herregistratie voor leden (wordt bij de ALV van december 2017 aan de leden voorgelegd)
KLIK HIER voor informatie over het lidmaatschap (wordt bij de ALV van december 2017 aan de leden voorgelegd)

MASTERCLASSES SUPER- & INTERVISIE
De Masterclasses “Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage”  vinden plaats op vrijdag 6 oktober en vrijdag 10 november a.s. U kunt zich hiervoor inschrijven via deze link naar het inschrijfformulier.
Zie met betrekking tot deze workshops het Reglement Super- en Intervisie op de website.


Accreditatie: 6 accreditatiepunten.

Annuleringsregeling Masterclasses Super- & Intvervisie
Bij annulering tot 2 weken vóór de aanvangsdatum van de masterclass wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd. Als binnen 2 weken vóór de masterclass wordt afgezegd wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk. Zie hiervoor ook het Reglement Workshop Super- en Intervisie.

De kosten voor deelname aan een Masterclass bedragen  1125,00.


ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN THEMAMIDDAG I.S.M. DE GAV
“DE PERSOON VAN DE DESKUNDIGE”

Datum: vrijdag 8 december 2017 (vanwege de Landelijke Traumadagen op deze datum is deze bijeenkomst verplaatst van vrijdag 1 december naar vrijdag 8 december 2017).
In de ochtend zijn er Masterclasses intervisie voor leden, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering voor leden en kandidaatleden. Het middagprogramma in samenwerking met de GAV wordt nog bekend gemaakt. Reserveert/wijzigt u deze dag in uw agenda?
Binnenkort kunt u aanmelden voor deze dag.

08.00 – 08.30 uur Ontvangst NVMSR-leden
08.30 – 10.45 uur Parallelle Masterclasses voor NVMSR-leden
10.45 – 11.00 uur  Pauze / ontvangst NVMSR kandidaatleden voor de ALV
11.00 – 12.30 uur  Algemene Ledenvergadering NVMSR
12.30 – 13.30 uur  Lunch, ontvangst deelnemers middagprogramma
13.30 – 14.00 uur  Presentatie “De persoon van de deskundige”
door de voorzitter NVMSR prof. em. dr. H.J.C. (Hjalmar) van Marle
14.00 – 15.30 uur  Presentatie prof. dr. R.W.M. (Raimond) Giard
15.30 – 16.00 uur  Pauze
16.00 – 17.30 uur  Presentatie prof. dr. R.W.H.M. (Rudolf) Ponds
17.30 – 17.45 uur   Afsluiting/samenvatting door de voorzitter NVMSR
17.45 – 18.15 uur   Afsluitende borrel
18.15 uur                 Einde programma

BASISCURSUS 2018
Data: donderdag 22 en vrijdag 23 maart, vrijdag 13 april en vrijdag 25 mei 2018.
Cursusprijs: € 2995,- (incl. overnachting van 22 op 23 maart)
Klik hier voor het (concept)programma. U kunt zich inschrijven via deze link.
Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk

Alleen specialisten die hun medische specialisatie-opleiding hebben voltooid, komen voor toelating in aanmerking.

Eindtermen Basiscursus NVMSR-VU-KNMG (pdf)

Annuleringsregeling Basiscursus 2018
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 22 februari 2018. Vanaf 22 februari 2018 tot 2 weken vóór aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten € 750,=. Vanaf 8 maart 2018 is het hele cursusbedrag verschuldigd. Mocht u onverhoopt een dag uitvallen, dan kunt u deze (tegen betaling) bij de volgende Basiscursus inhalen. Pas na het volgen van de vier dagen heeft u de mogelijkheid toegelaten te worden als kandidaat-lid.