OPLEIDINGEN

KLIK HIER VOOR HET NVMSR OPLEIDINGSPLAN (goedgekeurd tijdens ALV 08-12-2017)

MASTERCLASS RAPPORTEREN DOOR MEDISCH SPECIALISTEN (voor NVMSR kandidaat-leden)
Deze Masterclasses zijn alleen toegankelijk voor NVMSR kandidaat-leden, zie voor de voorwaarden het Opleidingsplan bovenaan deze pagina.
*Data:

  • donderdag 10 oktober 2019 (GAIA: 6 punten): VOL
  • vrijdag 15 november 2019 (GAIA: 6 punten)

Deelnamekosten: de kosten voor deelname aan een Masterclass bedragen € 1125,00.
Uitgebreide informatie: NVMSR Opzet, inhoud en informatie Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten- eisen en valkuilen” 2019.
*Let op: voor de indeling (en het vastleggen van supervisoren/medisch adviseurs) is het van belang dat u zich zo spoedig mogelijk inschrijft en inschrijft voor de juiste groep en de specialisatie CR of BR. Indien u beide data beschikbaarheid heeft, dan kunt u inschrijven voor beide data. Wij delen u dan in op de datum met genoeg aanmeldingen voor uw keuze groep en specialisatie.
CR of BR?: De Masterclasses worden verdeeld in Bestuursrecht (BR) of Civiel Recht (CR). U geeft zelf op aan welke Masterclass u wilt deelnemen en bent zelf verantwoordelijk voor juiste opgave. Let op: indien u deelneemt aan bijvoorbeeld BR moeten uw rapporten Bestuursrechtelijke rapporten zijn! Geeft u zich op voor de cursus Bestuursrecht terwijl Civiel Recht bedoeld was dan komt dat voor uw risico en rekening. Er kunnen geen deelnamegelden worden gerestitueerd.
Verschil BR en CRrapporten op bestuursrechtelijk gebied (BR) betreffen gewoonlijk WAO, WIA, ambtenarenrecht. Aanvragers zijn vaak overheidsinstanties, CRvB, sector Bestuursrecht van rechtbanken, belangenbehartigers van verzekerden van publieke verzekeringen. Masterclasses Civiel Recht (CR) betreffen gewoonlijk zaken op het gebied van particuliere AO-verzekeringen, ongevallenverzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid en medische beroepsaansprakelijkheid.
Inschrijven: u kunt aanmelden via dit inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
Annuleringsvoorwaarden: Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
-Bij annulering tot 6 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass Rapporteren door medisch specialisten wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd.
-Bij annulering tussen 2 tot 6 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass Rapporteren door medisch specialisten wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht en 25% gerestitueerd.
-Als binnen 2 weken vóór de Masterclass Rapporteren door medisch specialisten wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend; restitutie is niet mogelijk.
Locatie en tijden: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP in DOORN van 09.00 – 17.00 uur.
GAIA Accreditatie: 6 punten.

MASTERCLASS NVMSR/GAV-LEDEN, ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN THEMAMIDDAG (I.S.M. DE GAV)
Datum: vrijdag 6 december 2019 (08.00 – 18.15 uur)
Locatie: Golden Tulip 
Ampt van Nijkerk

PROGRAMMA:
In de ochtend zijn er Masterclasses intervisie voor leden (geen kandidaat-leden), gevolgd door de Algemene Ledenvergadering voor leden en kandidaat-leden. Het middagprogramma wordt in samenwerking met de GAV georganiseerd. 

Aanmelden
Aanmelden is nog niet mogelijk.

GAIA accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij GAIA. In 2018 zijn er voor het ochtendprogramma/Masterclass 2 punten toegekend. Voor het middagprogramma 4 punten.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot vrijdag 22 november 2019. Daarna wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht.

BASISCURSUS 2020
Data: donderdag 19 en vrijdag 20 maart, vrijdag 17 april en vrijdag 15 mei 2020.
Cursusprijs: € 2995,- (incl. diner en overnachting van 19 op 20 maart).
Programma: het programma is nog niet beschikbaar.
Inschrijven: u kunt zich nog niet aanmelden. Indien u geïnteresseerd bent in de cursus, kunt u een mail sturen aan info@nvmsr.nl. U ontvangt dan bericht als het programma gereed is.
Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk.
Voorwaarden: zie het NVMSR Opleidingsplan voor de voorwaarden om te kunnen deelnemen.
GAIA Accreditatie: GAIA wordt aangevraagd. In 2019 zijn 24 GAIA-punten toegekend voor de gehele cursus  (per deelgenomen dag 6 punten).

Alleen specialisten die hun medische specialisatie-opleiding hebben voltooid, komen voor toelating in aanmerking.

Eindtermen NVMSR Basiscursus

Annuleringsregeling Basiscursus 2020
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie (op basis van het aantal aanmeldingen) rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
-Kosteloos annuleren is mogelijk tot 23 januari 2020
-Bij annulering tussen 8 en 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Basiscursus bedragen de annuleringskosten €750,00.
-Vanaf 20 februari 2020 zijn bij annulering de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Mocht u onverhoopt een dag uitvallen, dan kunt u deze (tegen betaling) bij de volgende Basiscursus inhalen. Pas na het volgen van de vier dagen heeft u de mogelijkheid toegelaten te worden als kandidaat-lid.

MASTERCLASSES “PRAKTISCH RAPPORTEREN” (voor deelnemers Basiscursus 2018/2019)
Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus 2018 of 2019 die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn.
Data: vrijdagmiddag 17 april en vrijdagmiddag 15 mei 2020
Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk
Programma: twee dagdelen. U sluit aan bij de parallelle sessies van de Basiscursus 2020, alwaar uw rapporten worden besproken en beoordeeld.
Deelnamekosten: €325,-
Annuleringsvoorwaarden: Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
-Kosteloos annuleren is mogelijk tot 23 januari 2020
-Bij annulering tussen 8 weken tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass Praktisch Rapporteren bedragen de annuleringskosten €125,00.
-Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass Praktisch Rapporteren bedragen de annuleringskosten €195,00.
-Als binnen 2 weken vóór de Masterclass Praktisch Rapporteren wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.
Inschrijven: u kunt zich nog niet inschrijven.

NIEUWE, UNIEKE OPLEIDINGSMODULE “ONAFHANKELIJK MEDISCH ONDERZOEK INZAKE MEDISCH HANDELEN EN MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID” 
Datum: nader te bepalen
Bewijs van deelname: Alle deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.
Aantekening Medische Aansprakelijkheid (MA) in NVMSR Ledenlijst: (Kandidaat)leden van de NVMSR kunnen via het volgen van deze module de aantekening MA verkrijgen in het NVMSR-verenigingsregister, nadat zij hebben voldaan aan de aanvullende kwaliteitseisen van de NVMSR. Niet-leden van de NVMSR komen voor de aantekening MA in aanmerking na het volgen van het NVMSR-lidmaatschapstraject binnen drie jaar na afloop van deze opleidingsmodule. De eerste stap hiertoe is het volgen van de Basiscursus. Deze start op 19 maart 2020.