OPLEIDINGEN

KLIK HIER VOOR HET NVMSR OPLEIDINGSPLAN (goedgekeurd tijdens ALV 08-12-2017)

 

MASTERCLASSES “RAPPORTEREN DOOR MEDISCH SPECIALISTEN: EISEN EN VALKUILEN”

Deze Masterclasses zijn alleen toegankelijk voor NVMSR kandidaat-leden, zie voor de voorwaarden het Opleidingsplan bovenaan deze pagina.
Data: de Masterclasses vinden (onder voorbehoud) plaats in Doorn op:

  • vrijdag 12 oktober 2018
  • vrijdag 9 november 2018

Programma: het betreft een volledige dag.
Uitgebreide informatie: NVMSR Opzet, inhoud en informatie Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten- eisen en valkuilen”
Inschrijven:
u kunt zich aanmelden via deze link.
Toegekende accreditatie GAIA: 6 punten.
Deelnamekosten: de kosten voor deelname aan een Masterclass bedragen  1125,00.
CR of BR?: De Masterclasses worden verdeeld in Bestuursrecht (BR) of Civiel Recht (CR). U geeft zelf op aan welke Masterclass u wilt deelnemen en bent zelf verantwoordelijk voor juiste opgave. Let op: indien u deelneemt aan bijvoorbeeld BR moeten uw rapporten Bestuursrechtelijke rapporten zijn! Geeft u zich op voor de cursus Bestuursrecht terwijl Civiel Recht bedoeld was, dan komt dat voor uw risico en rekening. Er kunnen geen workshopgelden worden gerestitueerd.

Verschil BR en CR: rapporten op bestuursrechtelijk gebied (BR) betreffen gewoonlijk WAO, WIA, ambtenarenrecht. Aanvragers zijn vaak overheidsinstanties, CRvB, sector Bestuursrecht van rechtbanken, belangenbehartigers van verzekerden van publieke verzekeringen. Masterclasses Civiel Recht (CR) betreffen gewoonlijk zaken op het gebied van particuliere AO-verzekeringen, ongevallenverzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid en medische beroepsaansprakelijkheid.

Annuleringsregeling Masterclasses “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen”:
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
Bij annulering tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd.
Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht en 25% gerestitueerd.
Als binnen 2 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN THEMAMIDDAG I.S.M. DE GAV
Datum: vrijdag 7 december 2018

PROGRAMMA onder voorbehoud):
In de ochtend zijn er Masterclasses intervisie voor leden, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering voor leden en kandidaatleden. Het middagprogramma wordt in samenwerking met de GAV georganiseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn ” Hindsight bias” en “Juridische aspecten rondom dossiervoering en geheimhoudingsplicht”.

08.00 – 08.30 uur Ontvangst NVMSR-leden
08.30 – 10.45 uur Parallelle Masterclasses voor NVMSR-leden (dit telt mee als intervisie uren m.b.t. uw herregistratie)
10.45 – 11.00 uur  Pauze / ontvangst NVMSR kandidaatleden voor de ALV
11.00 – 12.30 uur  Algemene Ledenvergadering NVMSR
12.30 – 13.30 uur  Lunch, ontvangst deelnemers middagprogramma
13.30 – 15.30 uur  Deel 1 Themamiddag
15.30 – 16.00 uur  Pauze
16.00 – 17.45 uur Deel 2 Themamiddag
17.45 – 18.15 uur   Afsluitende borrel
18.15 uur                 Einde programma

Aanmelden
Aanmelden is nog niet mogelijk

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij GAIA.

 

BASISCURSUS 2019
Data: donderdag 21 en vrijdag 22 maart, vrijdag 12 april en vrijdag 24 mei 2018 (onder voorbehoud).
Cursusprijs: € 2995,- (incl. overnachting van 21 op 22 maart)
KLIK HIER ter informatie voor het programma van de Basiscursus in 2018.
Inschrijven: de inschrijving is nog niet geopend. Indien u belangstelling heeft voor deelname aan de cursus, dan kunt u een mail sturen aan het secretariaat via info@nvmsr.nl. U wordt dan geïnformeerd wanneer inschrijven mogelijk is.
Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk
Voorwaarden: zie het NVMSR Opleidingsplan voor de voorwaarden om te kunnen deelnemen.
Accreditatie: er wordt GAIA accreditatie aangevraagd. Vorig jaar zijn 24 GAIA-punten voor de gehele cursus toegekend (per deelgenomen dag 6 punten).

Alleen specialisten die hun medische specialisatie-opleiding hebben voltooid, komen voor toelating in aanmerking.

Eindtermen NVMSR Basiscursus

Annuleringsregeling Basiscursus 2019
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 21 februari 2019. Vanaf 21 februari 2018 tot 2 weken vóór aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten € 750,=. Vanaf 7 maart 2018 is het hele cursusbedrag verschuldigd. Mocht u onverhoopt een dag uitvallen, dan kunt u deze (tegen betaling) bij de volgende Basiscursus inhalen. Pas na het volgen van de vier dagen heeft u de mogelijkheid toegelaten te worden als kandidaat-lid.