OPLEIDINGEN

KLIK HIER VOOR HET NVMSR OPLEIDINGSPLAN (goedgekeurd tijdens ALV 08-12-2017)

 

MASTERCLASSES “RAPPORTEREN DOOR MEDISCH SPECIALISTEN: EISEN EN VALKUILEN”

Deze Masterclasses zijn alleen toegankelijk voor NVMSR kandidaat-leden, zie voor de voorwaarden het Opleidingsplan bovenaan deze pagina.
Data: de Masterclasses vinden (onder voorbehoud) plaats in Doorn op:

  • vrijdag 9 november 2018 (nog 1 plek beschikbaar bij Snijdende Specialismen CR)

Programma: het betreft een volledige dag.
Uitgebreide informatie: NVMSR Opzet, inhoud en informatie Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten- eisen en valkuilen”
Inschrijven:
u kunt zich aanmelden via deze link.
Toegekende accreditatie GAIA: 6 punten.
Deelnamekosten: de kosten voor deelname aan een Masterclass bedragen  1125,00.
CR of BR?: De Masterclasses worden verdeeld in Bestuursrecht (BR) of Civiel Recht (CR). U geeft zelf op aan welke Masterclass u wilt deelnemen en bent zelf verantwoordelijk voor juiste opgave. Let op: indien u deelneemt aan bijvoorbeeld BR moeten uw rapporten Bestuursrechtelijke rapporten zijn! Geeft u zich op voor de cursus Bestuursrecht terwijl Civiel Recht bedoeld was, dan komt dat voor uw risico en rekening. Er kunnen geen workshopgelden worden gerestitueerd.

Verschil BR en CR: rapporten op bestuursrechtelijk gebied (BR) betreffen gewoonlijk WAO, WIA, ambtenarenrecht. Aanvragers zijn vaak overheidsinstanties, CRvB, sector Bestuursrecht van rechtbanken, belangenbehartigers van verzekerden van publieke verzekeringen. Masterclasses Civiel Recht (CR) betreffen gewoonlijk zaken op het gebied van particuliere AO-verzekeringen, ongevallenverzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid en medische beroepsaansprakelijkheid.

Annuleringsregeling Masterclasses “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen”:
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
Bij annulering tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd.
Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht en 25% gerestitueerd.
Als binnen 2 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN THEMAMIDDAG “PITFALLS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK” (I.S.M. DE GAV)
Datum: vrijdag 7 december 2018
Locatie: Golden Tulip 
Ampt van Nijkerk

 

PROGRAMMA:
In de ochtend zijn er Masterclasses intervisie voor leden, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering voor leden en kandidaatleden.

Het middagprogramma wordt in samenwerking met de GAV georganiseerd. 

08.00 – 08.30 uur Ontvangst NVMSR-leden
08.30 – 10.45 uur Parallelle Masterclasses voor NVMSR-leden (dit telt mee als 3 intervisie uren m.b.t. uw herregistratie indien u tijdig een rapport heeft aangeleverd)
10.45 – 11.00 uur  Pauze / ontvangst NVMSR (kandidaat)leden voor de ALV
11.00 – 12.30 uur  Algemene Ledenvergadering NVMSR
12.30 – 13.30 uur  Lunch, ontvangst deelnemers middagprogramma
12.30 – 13.30 uur Lunch, registratie deelnemers
13.30 – 14.00 uur Presentatie “Opgelet! Bias is onbewust…..” door de voorzitter NVMSR prof. dr. H.J.C. (Hjalmar) van Marle
14.00 – 15.30 uur Presentatie “Valkuilen bij de beoordeling van het medisch handelen”door prof. dr. M. (Rien) Vermeulen, emeritus hoogleraar Neurologie
15.30 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.30 uur Presentatie “Nieuwe Europese privacyregels: wat betekenen deze voor u?” door mr. A. (Annemarie) Smilde, senior specialist gezondheidsrecht, VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand
17.30 – 17.45 uur Afsluiting/samenvatting door de voorzitter NVMSR prof. dr. H.J.C. (Hjalmar) van Marle
17.45 – 18.15 uur Afsluitende borrel
18.15 uur Einde programma

Aanmelden NVMSR-leden
NVMSR-leden kunnen aanmelden voor het gehele programma. KLIK HIER voor het programma voor kandidaat-leden. De kosten bedragen €125,00. Aanmelden kan via de link in de uitnodiging die u per e-mail heeft ontvangen: uw gegevens zijn hier al grotendeels ingevuld. In verband met de indeling en voorbereiding verzoeken wij u om uiterlijk donderdag 15 november a.s. aan te melden voor deelname aan de Masterclass. Bij tijdige aanlevering van uw rapport worden er in het kader van de herregistratie m.b.t. uw lidmaatschap 3 herregistratie uren genoteerd voor uw deelname aan de Masterclass.

Aanmelden NVMSR-kandidaatleden
NVMSR-kandidaatleden kunnen aanmelden voor het middagprogramma en zijn als toehoorder (zonder stemrecht) welkom bij de ALV. KLIK HIER voor het programma voor kandidaat-leden. De kosten bedragen €65,00. Aanmelden kan via de link in de uitnodiging die u per e-mail heeft ontvangen: uw gegevens zijn hier al grotendeels ingevuld.

Aanmelden GAV-leden
U kunt aanmelden via deze link.

GAIA accreditatie
Voor het ochtendprogramma/Masterclass: 2 punten.
Voor het middagprogramma: 4 punten.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot vrijdag 23 november 2018. Daarna wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht.

 

BASISCURSUS 2019 (inschrijving geopend)
Data: donderdag 21 en vrijdag 22 maart, vrijdag 12 april en vrijdag 24 mei 2019.
Cursusprijs: € 2995,- (incl. overnachting van 21 op 22 maart)
KLIK HIER voor het concept-programma van de Basiscursus in 2019.
Inschrijven: u kunt aanmelden via dit inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Bij voldoende aanmeldingen/doorgang van de cursus ontvangt u eind januari/begin februari een bevestiging met factuur.
Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk
Voorwaarden: zie het NVMSR Opleidingsplan voor de voorwaarden om te kunnen deelnemen.
GAIA Accreditatie: 24 GAIA-punten voor de gehele cursus  (per deelgenomen dag 6 punten).

Alleen specialisten die hun medische specialisatie-opleiding hebben voltooid, komen voor toelating in aanmerking.

Eindtermen NVMSR Basiscursus

Annuleringsregeling Basiscursus 2019
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 21 februari 2019. Vanaf 21 februari 2019 tot 2 weken vóór aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten € 750,=. Vanaf 7 maart 2019 is het hele cursusbedrag verschuldigd. Mocht u onverhoopt een dag uitvallen, dan kunt u deze (tegen betaling) bij de volgende Basiscursus inhalen. Pas na het volgen van de vier dagen heeft u de mogelijkheid toegelaten te worden als kandidaat-lid.