OPLEIDINGEN

KLIK HIER VOOR HET NVMSR OPLEIDINGSPLAN (goedgekeurd tijdens ALV 08-12-2017)

BASISCURSUS 2019 (inschrijving geopend)
Data: donderdag 21 en vrijdag 22 maart, vrijdag 12 april en vrijdag 24 mei 2019.
Cursusprijs: € 2995,- (incl. overnachting van 21 op 22 maart)
KLIK HIER voor het concept-programma van de Basiscursus in 2019.
Inschrijven: u kunt aanmelden via dit inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Bij voldoende aanmeldingen/doorgang van de cursus ontvangt u eind januari/begin februari een bevestiging met factuur. Zie ook de annuleringsregeling!
Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk
Voorwaarden: zie het NVMSR Opleidingsplan voor de voorwaarden om te kunnen deelnemen.
GAIA Accreditatie: 24 GAIA-punten voor de gehele cursus  (per deelgenomen dag 6 punten).

Alleen specialisten die hun medische specialisatie-opleiding hebben voltooid, komen voor toelating in aanmerking.

Eindtermen NVMSR Basiscursus

Annuleringsregeling Basiscursus 2019
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
-Kosteloos annuleren is mogelijk tot 21 februari 2019
-Bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór de aanvangsdatum van de Basiscursus bedragen de annuleringskosten €750,00.
-Vanaf 7 maart zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Mocht u onverhoopt een dag uitvallen, dan kunt u deze (tegen betaling) bij de volgende Basiscursus inhalen. Pas na het volgen van de vier dagen heeft u de mogelijkheid toegelaten te worden als kandidaat-lid.

MASTERCLASSES “PRAKTISCH RAPPORTEREN” (voor deelnemers Basiscursus 2018)
Deze Masterclass (twee dagdelen) is bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus 2018 die ten tijde van de cursus geen of minder dan zes expertises uitgebracht hebben volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016) of expertises hebben uitgebracht die (nog) niet voldoen aan de Richtlijn.
Data: vrijdagmiddag 12 april en vrijdagmiddag 24 mei 2019
Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk
Programma: twee dagdelen. U sluit aan bij de parallelle sessies van de Basiscursus 2019, alwaar uw rapporten worden besproken en beoordeeld.
Deelnamekosten: €325,-
Annuleringsvoorwaarden: Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
-Bij annulering tussen 8 weken tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass Praktisch Rapporteren bedragen de annuleringskosten €125,00.
-Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass Praktisch Rapporteren bedragen de annuleringskosten €195,00.
-Als binnen 2 weken vóór de Masterclass Praktisch Rapporteren wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.
Inschrijven: u kunt zich aanmelden via deze link.


NIEUWE, UNIEKE OPLEIDINGSMODULE “ONAFHANKELIJK MEDISCH ONDERZOEK INZAKE MEDISCH HANDELEN EN MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID” (inschrijving geopend)

Datum: donderdag 6 juni 2019
Deelnamekosten: € 985,-
Locatie: nader te bepalen (omgeving Soesterberg of Nijkerk)
Programma: KLIK HIER voor het programma
GAIA-accreditatie: 6 punten
Aanmelden: u kunt zich inschrijven via deze link. Er is beperkt plek beschikbaar voor deze cursus. Uw aanmelding wordt eerst beoordeeld, alvorens uw deelname definitief is. Graag ontvangen we bij aanmelding uw CV.
Bevestiging / factuur: na aanmelding ontvangt u een eerste bevestiging. Bij voldoende aanmeldingen en doorgang van de Opleidingsmodule ontvangt u een tweede bevestiging met factuur. 
Annulering: Annuleren kan tot 1 mei 2019. Daarna zijn vanwege gemaakte afspraken de volledige kosten verschuldigd.
Bewijs van deelname: Alle deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.
Aantekening Medische Aansprakelijkheid (MA) in NVMSR Ledenlijst: (Kandidaat)leden van de NVMSR kunnen via het volgen van deze module de aantekening MA verkrijgen in het NVMSR-verenigingsregister, nadat zij hebben voldaan aan de aanvullende kwaliteitseisen van de NVMSR. Niet-leden van de NVMSR komen voor de aantekening MA in aanmerking na het volgen van het NVMSR-lidmaatschapstraject binnen drie jaar na afloop van deze opleidingsmodule. De eerste stap hiertoe is het volgen van de Basiscursus. Deze start op 21 maart 2019.

MASTERCLASSES “RAPPORTEREN DOOR MEDISCH SPECIALISTEN: EISEN EN VALKUILEN”

Deze Masterclasses zijn alleen toegankelijk voor NVMSR kandidaat-leden, zie voor de voorwaarden het Opleidingsplan bovenaan deze pagina.
Data: de data in 2019 zijn nog niet bekend
Programma: het betreft een volledige dag.
Uitgebreide informatie: NVMSR Opzet, inhoud en informatie Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten- eisen en valkuilen”
Inschrijven:
u kunt zich aanmelden via deze link.
Toegekende accreditatie GAIA: 6 punten.
Deelnamekosten: de kosten voor deelname aan een Masterclass bedragen  1125,00.
CR of BR?: De Masterclasses worden verdeeld in Bestuursrecht (BR) of Civiel Recht (CR). U geeft zelf op aan welke Masterclass u wilt deelnemen en bent zelf verantwoordelijk voor juiste opgave. Let op: indien u deelneemt aan bijvoorbeeld BR moeten uw rapporten Bestuursrechtelijke rapporten zijn! Geeft u zich op voor de cursus Bestuursrecht terwijl Civiel Recht bedoeld was, dan komt dat voor uw risico en rekening. Er kunnen geen workshopgelden worden gerestitueerd.

Verschil BR en CR: rapporten op bestuursrechtelijk gebied (BR) betreffen gewoonlijk WAO, WIA, ambtenarenrecht. Aanvragers zijn vaak overheidsinstanties, CRvB, sector Bestuursrecht van rechtbanken, belangenbehartigers van verzekerden van publieke verzekeringen. Masterclasses Civiel Recht (CR) betreffen gewoonlijk zaken op het gebied van particuliere AO-verzekeringen, ongevallenverzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid en medische beroepsaansprakelijkheid.

Annuleringsregeling Masterclasses “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen”:
Vanwege het vooraf vastleggen van en het verplichtingen aangaan met docenten/supervisoren en de locatie rekenen wij na aanmelding op uw komst. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
Bij annulering tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd.
Bij annulering tussen 2 tot 4 weken vóór de aanvangsdatum van de Masterclass wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht en 25% gerestitueerd.
Als binnen 2 weken vóór de Masterclass wordt afgezegd, wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk.

MASTERCLASS NVMSR/GAV-LEDEN, ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN THEMAMIDDAG (I.S.M. DE GAV)
Datum: vrijdag 6 december 2019 (08.00 – 18.15 uur
Locatie: Golden Tulip 
Ampt van Nijkerk

PROGRAMMA:
In de ochtend zijn er Masterclasses intervisie voor leden (geen kandidaat-leden), gevolgd door de Algemene Ledenvergadering voor leden en kandidaatleden. Het middagprogramma wordt in samenwerking met de GAV georganiseerd. 

Aanmelden
Aanmelden is nog niet mogelijk.

GAIA accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij GAIA. In 2018 zijn er voor het ochtendprogramma/Masterclass 2 punten toegekend. Voor het middagprogramma 4 punten.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot vrijdag 23 november 2018. Daarna wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht.