Opleidingsmodule Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid

Cursus voor leden (en niet-leden onder voorbehoud)

De geplande opleiding op 23 september 2022 gaat niet door. De opleidingsmodule wordt uitgesteld naar een datum in 2023.Zowel bij de FMS als bij de wetenschappelijke verenigingen komen vragen binnen over de beoordeling van het professioneel handelen van medisch specialisten. De laatste jaren neemt het aantal verzoeken om een onafhankelijk deskundigenonderzoek inzake vermeen onjuist medisch handelen of een calamiteit toe. 

Zowel de patiënt (klager of eiser) als de medisch specialist in deze hebben recht op een hoogwaardig uitgevoerd onafhankelijk onderzoek dat aan alle denkbare kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen betreffen zowel medische als juridische aspecten. Hoogwaardig onafhankelijk onderzoek inzake medisch handelen is onderdeel van het algemene kwaliteitsbeleid.

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage NVMSR heeft haar verantwoordelijkheid genomen en heeft in 2019 (6 juni 2019) en 2020 (25 september 2020) de cursusmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” georganiseerd.

De volgende module wordt (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen en eventuele Covid-19 maatregelen) georganiseerd op: 

Datum: nog niet bekend (in 2023)

De module is toegankelijk voor medisch specialisten die in principe de NVMSR Basiscursus én de NVMSR Masterclass hebben gevolgd en en zich hebben toegelegd op medische aansprakelijkheid. De medische specialisten die deze cursus willen volgen moeten voldoende bagage en ervaring in het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek inzake medisch handelen hebben om te weten wat een goede medische rapportage is. Als zodanig is het dus een cursus “voor gevorderden”. NVMSR-leden die zowel de NVMSR Basiscursus als de NVMSR Masterclass hebben  doorlopen, kunnen zich aanmelden voor deelname.

Programma
KLIK HIER voor het programma, zoals dit was opgesteld voor 23 september 2022 om een beeld te krijgen van de opleiding.

Aanmelden
Aanmelden is nog niet mogelijk.
Leden van NVMSR die nog niet eerder deze Opleidingsmodule hebben gevolgd, hebben een uitnodiging met persoonlijke inschrijflink ontvangen.

Bent u NVMSR kandidaat-lid of geen lid? Dan verzoeken wij u per e-mail uw CV te sturen. Dit kan naar info@nvmsr.nl. U ontvangt bericht of deelname voor u mogelijk is.

NB: NVMSR-leden hebben voorrang op deelname.

Bevestiging
U ontvangt een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Zodra bekend is of de Opleidingsmodule definitief doorgaat (voldoende aanmeldingen), ontvangt u bericht en een factuur. 

Locatie
Golden Tulip Ampt van Nijkerk.

Accreditatie
GAIA-accreditatie: wordt aangevraagd. Bij eerdere edities zijn 6 punten (ABAN) toegekend voor het volgen van de volledige cursus.

Bewijs van deelname
Alle deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.

Aantekening Medische Aansprakelijkheid (MA) in NVMSR Ledenlijst
(Kandidaat)leden van de NVMSR kunnen via het volgen van deze module de aantekening MA verkrijgen in het NVMSR-verenigingsregister, nadat zij hebben voldaan aan de aanvullende kwaliteitseisen van de NVMSR.

Niet-leden van de NVMSR komen voor de aantekening MA in aanmerking na het volgen van het NVMSR-lidmaatschapstraject binnen drie jaar na afloop van deze opleidingsmodule. De eerste stap hiertoe is het volgen van de Basiscursus. Er start een Basiscursus op 16 maart 2022.