Opleidingsmodule Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid

Cursus voor leden en niet-leden

Zowel bij de FMS als bij de wetenschappelijke verenigingen komen vragen binnen over de beoordeling van het professioneel handelen van medisch specialisten. De laatste jaren neemt het aantal verzoeken om een onafhankelijk deskundigenonderzoek inzake vermeen onjuist medisch handelen of een calamiteit toe. 

Zowel de patiënt (klager of eiser) als de medisch specialist in deze hebben recht op een hoogwaardig uitgevoerd onafhankelijk onderzoek dat aan alle denkbare kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen betreffen zowel medische als juridische aspecten. Hoogwaardig onafhankelijk onderzoek inzake medisch handelen is onderdeel van het algemene kwaliteitsbeleid.

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage NVMSR heeft haar verantwoordelijkheid genomen en heeft op donderdag 6 juni 2019 de cursusmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkeid” georganiseerd.

Ook in 2020 staat deze opleiding in de planning. De module is toegankelijk voor medisch specialisten.

Datum: september 2020

Aanmelding
Aanmelden is nog niet mogelijk.

Accreditatie
GAIA-accreditatie wordt aangevraagd. Aan de eerste opleiding op 6 juni 2019 zijn 6 punten toegekend.

Bewijs van deelname
Alle deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.

Aantekening Medische Aansprakelijkheid (MA) in NVMSR Ledenlijst
(Kandidaat)leden van de NVMSR kunnen via het volgen van deze module de aantekening MA verkrijgen in het NVMSR-verenigingsregister, nadat zij hebben voldaan aan de aanvullende kwaliteitseisen van de NVMSR. Niet-leden van de NVMSR komen voor de aantekening MA in aanmerking na het volgen van het NVMSR-lidmaatschapstraject binnen drie jaar na afloop van deze opleidingsmodule. De eerste stap hiertoe is het volgen van de Basiscursus. Deze start op 19 maart 2020.