ORGANISATIE

BESTUUR NVMSR

 

 

Voorzitter

Prof.dr. H.J.C. van Marle, psychiater
Prinsegracht 41 M, 2512 EX Den Haag.
e-mail: hjalmar@xs4all.nl

 

Secretaris

Drs. L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg
Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda.Telefoon 076 595 5000
e-mail: elmans@hetnet.nl

 

Mw. dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen, (kinder)neuroloog
e-mail: info@clarascase.nl


Penningmeester

R.J.J. Devilee, orthopedisch chirurg
Medinova kliniek Breda, Takkebijsters 5a,  4817 BL Breda. Telefoon 0592-325555
e-mail: devilee@me.com

 

Leden

Dr. E.M.H. van den Doel, neuroloog
Meander Medisch Centrum, locatie Baarn. Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort. Telefoon 033-8506639
e-mail: ernst@vddoel.nl

 

Drs. J.J.D. Tilanus, psychiater
St Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg. Telefoon 013-5392915
e-mail: secretariaat-psychiatrie@elisabeth.nl

 

Ambtelijk secretaris

A.F. (Sandra) van Ewijk-Jansma

M.E. (Ellen) Adank

Postbus 21, 3940 AA Doorn

Telefoon 0343-420258

e-mail: info@nvmsr.nl

 

STATUTEN

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31-11-2012 is akkoord gegaan met een statutenwijziging.

Statuten per 07-03-2013: Statuten NVMSR (pdf)

 

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 07-12-2017 akkoord gegaan met een wijziging in het Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement opgesteld conform artikel 17 lid 2 van de Statuten (pdf)

 

COMMISSIE VAN BEROEP

Mw.prof.mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. T.L. de Vries, Centrale Raad van Beroep Utrecht

Prof.dr. K. Graamans, KNO-arts

Mw.mr. S.S. van Gijn, ambtelijk secretaris, advocaat te Amsterdam

Mei 2013 Reglement van Bezwaar NVMSR (pdf)

 

TOETSINGSCOMMISSIE

– Reglement toetsingscommisie (pdf)

 

SUB-TOETSINGSCOMMISSIE

Psychiatrie
Prof.dr. G.F. Koerselman, psychiater
Prof. dr H.J.C. van Marle, psychiater
J.L.M. Schoutrop, psychiater

Neurologie
Dr. E.M.H. van den Doel, neuroloog
M.B.M. Vermeulen, neuroloog

Orthopedie/Chirurgie
Dr. Ph.J. Edixhoven, orthopedisch expert, orthopedisch chirurg n.p.
Dr. M. Heeg, orthopedisch chirurg

 

KLACHTENCOMMISSIE
Mw.prof.mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam
Klachtenreglement (pdf)

 

KASCOMMISSIE 
Dr. A. Korzec, psychiater
R.M. Kuipers, orthopedisch chirurg
A.H.C. Geerlings, neuroloog

Toezicht op het bestuur/kascommissie, Statuten NVMSR (pdf)