ORGANISATIE

BESTUUR NVMSR
U kunt het bestuur een e-mail sturen via het secretariaat: info@nvmsr.nl

 • Voorzitter:
  Drs. L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg (Amphia Ziekenhuis)
 • Penningmeester
  Drs. R.J.J. Devilee, orthopedisch chirurg (Devimed BV)
 • Leden
  Mw. drs. J. van Hoey Smith, neuroloog (Neurologische Expertises)
  Drs. J.J.D. Tilanus, psychiater (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
  Dr. A.H. van der Veen (Catharina Ziekenhuis Eindhoven)
  Dr. A. Verrips, (kinder)neuroloog (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis)

Ambtelijk secretaris
A.F. (Sandra) van Ewijk-Jansma
Postbus 21, 3940 AA Doorn
Telefoon 0343-432 784
e-mail: info@nvmsr.nl

STATUTEN
De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31-11-2012 is akkoord gegaan met een statutenwijziging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 09-12-2022 akkoord gegaan met een wijziging in het Huishoudelijk Reglement.

COMMISSIE VAN BEROEP

 • mr. dr. A. Wilken, rechter
 • Mr. T.L. de Vries, Centrale Raad van Beroep Utrecht
 • Prof. dr. K. Graamans, KNO-arts
 • Mw. mr. S.S. van Gijn, ambtelijk secretaris, advocaat te Amsterdam

 

TOETSINGSCOMMISSIE
De toetsingscommissie (TC) beoordeelt aan de hand van de NVMSR-richtlijn “Medisch specialistische rapportage in bestuurs- en civielrechtelijk verband (april 2016)” en de daarvan afgeleide checklist Medische Rapportage van de NVMSR, de kwaliteit van de rapporten van kandidaat-leden die tot het gewone lidmaatschap willen worden toegelaten. 

KLACHTENCOMMISSIE
Voorzitter: mw. mr. J.F. Aalders, raadsheer

KASCOMMISSIE 
(Toezicht op het bestuur/kascommissie: zie de Statuten)
J.J.J. Bucx, cardioloog
G.W. van Dijk, neuroloog
J.P.G.A. Kurris, verzekeringsarts

 

JAARVERSLAGEN (goedgekeurd door de ALV)
NVMSR Jaarverslag 2022
NVMSR Jaarverslag 2021Download
NVMSR-Jaarverslag-2020
NVMSR-Jaarverslag-2019Download
NVMSR-Jaarverslag-2018Download
NVMSR-Jaarverslag-2017Download
NVMSR-Jaarverslag-2016Download
NVMSR-Jaarverslag-2015Download
NVMSR-Jaarverslag-2014Download
NVMSR-Jaarverslag-2013Download
NVMSR-Jaarverslag-2012Download
NVMSR-Jaarverslag-2011Download
NVMSR-Jaarverslag-2009-2010Download