ORGANISATIE

BESTUUR NVMSR
U kunt het bestuur een e-mail sturen via het secretariaat: info@nvmsr.nl

 • Voorzitter:
  Prof. dr. H.J.C. van Marle, psychiater
 • Secretaris
  Drs. L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg (Amphia Ziekenhuis)
  Mw. dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen, (kinder)neuroloog
 • Penningmeester
  R.J.J. Devilee, orthopedisch chirurg (Devimed BV)
 • Leden
  Prof. dr. J.T.A. Knape, anesthesioloog
  Drs. J.J.D. Tilanus, psychiater (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

Ambtelijk secretaris
A.F. (Sandra) van Ewijk-Jansma
Postbus 21, 3940 AA Doorn
Telefoon 0343-432 784
e-mail: info@nvmsr.nl

STATUTEN
De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31-11-2012 is akkoord gegaan met een statutenwijziging.

Statuten per 07-03-2013: Statuten NVMSR (pdf)

HUISHOUDELIJK REGELEMENT
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 07-12-2018 akkoord gegaan met een wijziging in het Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement opgesteld conform artikel 17 lid 2 van de Statuten (pdf)

COMMISSIE VAN BEROEP

 • Mw.prof.mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mr. T.L. de Vries, Centrale Raad van Beroep Utrecht
 • Prof. dr. K. Graamans, KNO-arts
 • Mw. mr. S.S. van Gijn, ambtelijk secretaris, advocaat te Amsterdam-

Reglement van Bezwaar NVMSR

TOETSINGSCOMMISSIE

– Reglement toetsingscommisie (pdf)

KLACHTENCOMMISSIE
Voorzitter: mw. prof. mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam
Klachtenreglement (pdf)

KASCOMMISSIE  (Toezicht op het bestuur/kascommissie: zie de Statuten)
J.A.M. Bakens, orthopedisch chirurg
R.M. Kuipers, orthopedisch chirurg
A.H.C. Geerlings, neuroloog

Reglement Kascommissie NVMSR

JAARVERSLAGEN