ORGANISATIE

BESTUUR NVMSR

U kunt het bestuur een e-mail sturen via het secretariaat: info@nvmsr.nl

 

Voorzitter

Prof. dr. H.J.C. van Marle, psychiater

Secretaris

Drs. L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg (Amphia Ziekenhuis)
Mw. dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen, (kinder)neuroloog

Penningmeester

R.J.J. Devilee, orthopedisch chirurg (Devimed BV))

Leden

Prof. dr. J.T.A. Knape, anesthesioloog

Drs. J.J.D. Tilanus, psychiater (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

Ambtelijk secretaris

A.F. (Sandra) van Ewijk-Jansma
Postbus 21, 3940 AA Doorn
Telefoon 0343-432 784
e-mail: info@nvmsr.nl

 

STATUTEN

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31-11-2012 is akkoord gegaan met een statutenwijziging.

Statuten per 07-03-2013: Statuten NVMSR (pdf)

 

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 07-12-2018 akkoord gegaan met een wijziging in het Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement opgesteld conform artikel 17 lid 2 van de Statuten (pdf)

 

COMMISSIE VAN BEROEP

Mw.prof.mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. T.L. de Vries, Centrale Raad van Beroep Utrecht

Prof. dr. K. Graamans, KNO-arts

Mw. mr. S.S. van Gijn, ambtelijk secretaris, advocaat te Amsterdam

Reglement van Bezwaar NVMSR

 

TOETSINGSCOMMISSIE

– Reglement toetsingscommisie (pdf)

 

KLACHTENCOMMISSIE
Mw. prof. mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam
Klachtenreglement (pdf)

 

KASCOMMISSIE 
J.A.M. Bakens, orthopedisch chirurg
R.M. Kuipers, orthopedisch chirurg
A.H.C. Geerlings, neuroloog

Reglement Kascommissie NVMSR

Toezicht op het bestuur/kascommissie: zie de Statuten.