ORGANISATIE

BESTUUR NVMSR

U kunt het bestuur een e-mail sturen via het secretariaat: info@nvmsr.nl

Voorzitter

Prof.dr. H.J.C. van Marle, psychiater

Secretaris

Drs. L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg
Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda.Telefoon 076 595 5000

Mw. dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen, (kinder)neuroloog


Penningmeester

R.J.J. Devilee, orthopedisch chirurg
Medinova kliniek Breda, Takkebijsters 5a,  4817 BL Breda. Telefoon 0592-325555

Leden

Prof.dr. J.T.A. Knape, anesthesioloog

Drs. J.J.D. Tilanus, psychiater
St Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg. Telefoon 013-5392915

Ambtelijk secretaris

A.F. (Sandra) van Ewijk-Jansma
Postbus 21, 3940 AA Doorn
Telefoon 0343-420258
e-mail: info@nvmsr.nl

STATUTEN

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31-11-2012 is akkoord gegaan met een statutenwijziging.

Statuten per 07-03-2013: Statuten NVMSR (pdf)

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 07-12-2017 akkoord gegaan met een wijziging in het Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement opgesteld conform artikel 17 lid 2 van de Statuten (pdf)

COMMISSIE VAN BEROEP

Mw.prof.mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. T.L. de Vries, Centrale Raad van Beroep Utrecht

Prof.dr. K. Graamans, KNO-arts

Mw.mr. S.S. van Gijn, ambtelijk secretaris, advocaat te Amsterdam

Mei 2013 Reglement van Bezwaar NVMSR (pdf)

TOETSINGSCOMMISSIE

– Reglement toetsingscommisie (pdf)

KLACHTENCOMMISSIE
Mw.prof.mr. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing Vrije Universiteit Amsterdam
Klachtenreglement (pdf)

KASCOMMISSIE 
Dr. A. Korzec, psychiater
R.M. Kuipers, orthopedisch chirurg
A.H.C. Geerlings, neuroloog

Toezicht op het bestuur/kascommissie, Statuten NVMSR (pdf)